RUIM 40 JAAR VAKSPECIALIST IN TUINVERZORGING & TUINVERLICHTING

GROEN WORMENHUMUS

NIEUW
€ 75,00

GROEN Wormhumus is een bodemverbeteraar met een hoog organische stof gehalte, relatief veel beschikbare voeding en rijk aan nuttig bodemleven, met name Protozoa. Protozoa zijn micro-organismen die in staat zijn om nutriënten zoals stikstof vrij te maken uit de bodem.

PRIJZEN PER M3

GROEN Wormhumus wordt toegepast om de bodem microbiologisch te verrijken en daarmee de nutriëntenkringloop in gang te zetten. Hierdoor is er minder behoefte aan (kunst)mest. Het kan breed worden toegepast in particuliere tuinen, gazon, openbaar groen en vollegrondsteelten zoals groente-, boom-, bollen- en fruitteelt.

 • De protozoa maken stikstof, fosfaat en zwavel vrij.
 • Vermindert kunstmestbehoefte.
 • Verbetert bodemstructuur op de lange termijn.
 • Bevat voeding voor beplanting.
 • Vermindert droogtestress.
 • Vergroot ziektewerendheid van de bodem.
 • Vermindert dichtslaan van de bodem.
 • Kan jaarrond toegepast worden.
 • Toegelaten als A meststof in biologische teelten volgens Verordening (EG) 889/2008.

VOORDELEN

 • Is een stabiele bodemverbeteraar.
 • Is een lichtgewicht product.
 • Is rijk aan microbiologie, vooral protozoa.
 • Is vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.
 • Voldoet aan de strengste eisen voor wat betreft de aanwezigheid van verontreinigingen en zware metalen.

GEBRUIK

 • Te gebruiken bij alle soorten gewassen.
 • Tot 50% door de bestaande bodem doorwerken:
 • Tuinbouw: 5 tot 20 ton per hectare.
 • Openbaar groen en tuinen: maximaal 0,5 cm afstrooien over het gazon.
 • Inwerken in de bovenste 10 tot 20 centimeter van de bodem.